Dayımın karısına zorla sikiş teklif edip bağırta bağırta siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Dayımın karısına zorla sikiş teklif edip bağırta bağırta siktim

Merhaba sikiş ve seks okurları size başımdan geçen  çok ilginç bir sikiş hikayemi yazacağım iyi okumalar.
Ben 20 yaşındayım ??zlere b?ş?nd?n geçen b?r ?l?y? ?nl?tm?k ??t?y?rum.
?nl?t???ğ?m k?ş? d?y?m?n k?r??? f?l?z yengemle y?ş?d?kl?r?m.
b?z yengemle ç?k ?y? ?nl?ş?r?z.
kend??? ben?m k?f? deng?md?r.
hemen hemen 2 günde 1 ?nl?r? g?der ??hbet fln edr?z.
ç?k ?ever?m ben yengem? f?l?z yengem?n b?r k?z? v?r.
?nun b?lg???y?r?n? b?r gün ?yun yüklemek ?ç?n g?tt?m.
k???y? ç?ld?ğ?md? ?ç?n yengemd?.
evde kend???nden b?şk? k?m?e ?lm?d?ğ?n? ?öyled?.
duşt?n yen? ç?kt?ğ? her h?l?nden bell? ?luy?rdu.
g?yd?ğ? t?şört vü?udun? y???şm?şt?.
Göğü? uçl?r? t?m?men bell? ?luy?rdu.
? ?n? k?d?r ?kl?md? h?ç öyle b?r düşün?e y?ktu.
ben ?çer? g?reb?l?rm?y?m ded?m.
B?r?z ??temeyerek te ?l?? ewet gel ded?.
ben ?turm? ?d???n? geçt?m.
?d? ü?tünü değ?şt?rmek ?ç?n y?t?k ?d???n? geçt?.
?u ?çmek ?ç?n mutf?ğ? d?ğru g?derken y?t?k ?d???n?n k?????n?n h?f?f ?ç?k ?lduğunu gördüm.
şöyle göz u?uyl? b?kt?ğ?md? gördüğüme ?n?n?m?d?m.
f?l?z yengem ç?r?l???l?k b?r h?lde ?yn?n?n k?rş???nd? duruy?r.
İlk def? yengem? ç?r?l???l?k görüy?rdum.
?m?n ?ll?h?m.
böyle b? güzell?k ?l?m?z.
vü?udu bembey?zd?.
göğü?ler? t??k? ??l?k?nlu g?b? yu?yuv?rl?k ?m? d?r???kt?.
? e?n?d? ??k?m de k?lkm?şt?.
d?y?n?m?y?? d?ğru ?turm? ?d???n? g?d?? 31 çekmeye b?şl?d?m.
kend?m? ? k?d?r k??t?rm?ş?m k? f?l?z yengem gelm?ş ?d?y?.
n???y?n b?h?tt?n dey?n?e ş?k ?ldum.
hement???rl?nd?m ?m? ? gördüğü h?lde b?zuntuy? vermed?.
?k?mz b?rl?kte k?z?n?n ?d???n? geçt?k ?yunu kurm?k ?ç?n.
?m? ben ?kl?m? k?ymuştun ?nu ç??l?k görün?e ?nu ??kmel?yd?m.
b?r ?l?n y??t?m kend? kend?me.
b?lg???y?r? ankara seksi escort ?yun ?d ?? yer?ne y?nl?şl?kl? get?rm?ş ?lduğum ??rn? ?d ??n? k?ym?k geld?.
?d y? k?yu? ben hemen gel?y?rum d?yerek tuv?lete g?tt?m.
?r?d?n b?rk?ç d?k?k? geçt?kten ??nr? f?l?z yengem?n k?zg?n b?r şek?lde b?h?tt?n hemen bur?y? gel ded?ğ?n? duydum.
geld?ğ?mde porno film ?ynuy?rdu.
t?b? bu e?n?d? ??k?m de k?lkm?şt?.
b?n? n?ç?n böyle terb?ye??zl?k y???y?r?un ded?.
bende y?nl?şl?kl? k?ymuşum ded?m ?n?nm?d?.
ben ?en?n yengen?m ben?m h?kk?md? kötü mü düşünüy?rdun ded?.
ben hyr yenge ded?m.
y?nl?şl?kl? k?ymuşum.
ç?k özür d?ler?m ded?m.
b?r? yumuş?m?y? b?şl?m?şt?.
tekr?r ??hbet etmeye b?şl?d?k.
b?n? k?z ?rk?d?ş?n v?r m? ded?.
bende v?rd? ?m? ?yr?ld?k ded?m.
n?ye d?ye ??rduğund? b?şver ded?m.
??r?r ettt?.
t?m?m ded?m.
?m? k?m?eye ?öyleme ensest hikayeler ?r?m?zd? k?l??n.
t?m?m ded?.
bund?n 5 gün ön?e kend???yle ??n?el ?l?şk?ye g?rmek ??teğ?m? ?öyled?m.
hyr ded?.
yengem ş?k ?lmuştu.
h?ç böyle b? ?ev?? beklem?y?rdum ded?.
ee ??nr? n?ldu ded?.
bende bu ?ev?b? ver?n?e k?zd?m ?nu z?rl? tutu? dud?ğ?nd?n ö?tüm ve k?lç???n? ?kş?d?m ve ?nu ku??ğ?m? ?turtu? ??kmek ??ted?m ded?m.
yengem bunun d?ğru ?lm?d?ğ?n? ?öyled?.
k?zl?r böyle z?r?k? ?şlerden h?şl?nm?z ded?.
?r?d?ğ?m f?r??t gelm?şt?.
?ek? ded?m k?zl?r nelerden h?şl?n?r.
?nl?r? ??kmek ?ç?n n???l ?kn? etmel?y?z.
f?l?z yengem bu ??ruy? b?r?z k?z?rd?.
?m? ??r?r ed?n?e ?öyled?.
?nl?r? ?lk?n güzel ?özler ?öyley?? hed?ye vere?ek??n.
b?r köşeye geç?? ?nu ?evd?ğ?n? ?nd?n b?şk???n? gözünün görmed?ğ?n? ?öylüye?ek??n ded?.
??nr? d? el?nden tutu? yüzüne b?r bu?e k?ndur???ğ?m? ?öyled?.
?r?y? ben g?rd?m.
?m? ankara eve gelen escort ben el?n? tutun?? ??k?m k?lk?y?.
n???l ?l???k bu ?ş.
??k?m k?lk?n?? k?z k?rkuy? ded?m.
Kend?ne ??h?? ?l???k??n ded?.
?ek? yenge ded?m.
k?zl?r nere??ne ??kun?? zevk ?l?r.
?ev?? vermek ??temed?.
ç?k m?hrem k?nul?r? g?d?y?r?un ded?.
??r?r ett?m.
n?lur?un k?z ?rk?d?ş?ml? b?r?şm?m bun? b?ğl? ded?m.
ön?el?kle k?zl?r meme uçl?r? y?l?n?n?? zevk ?l?r.
?r?l?r? h?????t?r çünkü.
k?zl?r götüne ??kulm?kt?n zevk ?l?rl?r ded? ?m? f?zl? z?rl?m?d?n ded?.
b?rde ?m?n?n y?l?nm???nd?n h?şl?n?rl?r ded?.
?ek? ded?m ?en d?y?m nerene ??kun?? zevk ?l?r??n ded?m.
bunl?r m?hrem k?nul?r lütfen ?ev??l?m?k ??tem?y?rum ded?.
??r?r ett?m.
?lm?z ded?.
e ben ?en?n ??rul?r?n? ?ev??l?d?m.
?ende ben?m ??rul?r?m? ?ev??l? ded?m.
t?m?m ded?.
d?y?n ben? 3 ?yd?r ??km?y? ded?.
ş?k ?ldum.
nedended?m.
y?t?ğ? y?t?n?? b? ell?y?rum ??k?n? hemen b?ş?l?y?r ded?.
??nr?d? hemen ü?tünü g?y?n?? y?t?y?r ded?.
?r?d?ğ?m f?r??t ?şte gelm?şt?.
yenge ded?m.
?en?n g?b? b? güzel? k?m y??m?k ??temez ded?m.
güzelm?y?m gerçekten d?ye ??rdu.
ewet ded?m.
?ev?nd?.
bugün y?t?k ?d???nd? ?en? ç??l?k gördüm ç?k güzeld?n.
ç?k güzel b? vü?udun v?r ded?m.
b?n? b?ğ?r?r?k t?k?t ?tt?.
terb?ye??z ded?.
ben ?en? yengen?m.
d?y?n?n k?r???y?m.
ben? gözlemeye ut?nm?y?rmu?un ded?.
?en? ??t?y?rum ded?m.
ben?m ?l???k??n erotik hikayelerded?m.
üzer?ne ?tl?d?m.
?r?d?n bulduğum b?r ??le eller?n? b?ğl?d?m.
?nu ??ydum.
b?n? durm?d?n b?ğ?r?y?rdu ve tekmeler ??vuruy?rdu.
Durm?d?n y?lv?r?y?rdu.
?ğz?n? b?ntl? b?ğl?d?m.
göğü?ler?n? ellemeye b?şl?d?m.
?ğl?y?rdu.
??nr? ?m?n? geçt?m.
?m? tertem?zd?.
y?l?m?y? ankara ukraynalı escort b?şl?d?m.
derken ??k?m y?v?ş y?v?ş vü?udund? gezd?rmeye b?şl?d?m.
?ğz?n? ??km?k ??ted?m.
b?nt? ?ç?? ?ğz?n? ??ktum.
??k?m? ??rç?l?y???km?ş g?b? ???rm?y? b?şl?d?.
b?r?k ded?m.
b?r?km?d?.
b? t?k?t ?tt?m.
?n??k öylel?kle b?r?k?b?ld?.
?ğz?n? tekr?r b?ntl?d?m.
b???kl?r?n? yuk?r?y? d?ğru k?ld?r?? ?m?n? vurm?y? b?şl?d?m.
?n?ld?m?y? b?şl?d?.
b?r?kt?m.
götünü ??kmek ??ted?m.
b?şey derm?ş g?b? k?f???n? ??ll?m?y? b?şl?d?.
b?nt? ?çt?m b?ğ?rm?z??n b?ntl?m?m ded?m.
t?m?m ded? ?m? n?lur götümü y??m?.
?m? eğer y????k??n v?z?l?n ?ür n?lur ded?.
bnede ben? ç?k uğr?şt?rd?m bugün.
??n? der? ?l?un.
götünü m?r?rt???m ded?m.
Porno Sikiş.
tekr?r b?ğ?rm?y? ç?l?şt?.
?ğz?n? tuttum.
?m? ?rt?k b?ğ?r??d? tutm?m?y? k?r?r verd?m.
götüne ?n?den he???n? k?kt?rd?m.
öyle b?r b?ğ?rd? k?.
??nk? ??rtm?n yk?l???kt?.
?rt?k g?t gellere b?şl?d?m.
b?ğ?r?y?rdu y?ne.
b?ş?l??ğ?m ?n ?m?n? yöneld?m.
y??m? ded?.
hyr ded?m y?????m.
benden ???uğun ?l?un.
Bu ?efer bende b?ğ?rm?y? b?şl?d?m.
?k?m?z b?rden b?ğ?r?y?rduk ?rt?k.
b?ş?ld?m.
??nr? eller?n? çözü? b?ny?y? g?tt?k.
b?ny?d? b?n? küfürler y?ğd?r?y?rdu.
hemen b?ny?d?n ç?k?? g?y?nd?m.
ev?me d?ğru g?tt?m.
bu ?l?yd?n ??nr? yengem b? d?h? b?zle k?nuşm?d?.
??lem neden k?nuşmuy?r?un d?ye ??rdukl?r?nd? ??zlere kü?tüm ded?.
te??vüze uğr?d?ğ?n? k?m?eye ?öyleyemed?.
çünkü ben b?ş?m? b? ?ş gelmeme?? ?ç?n k?mer?yl? çekt?şt?m te??vüzü.
y?kl?ş?k 9 ?y ??nr? ç??uğu ?lduğunu öğrend?k.
?nnemler y?n?n? g?tt?.
bende g?tt?m t?b?.
?nnemler ?çerdeyken y?n?n? g?tt?m yengem?n.
ded?.
bu ç??uk ?en?n.
? h?ft? ç??uğum ?lduğunu öğrend?m.
k?m?e b?şey ?nl?m???n df?ye d?y?n? ç??uk y???l?m d?ye k?nd?rd?m.
bu ??yede k?m?e ?nl?m?d? ded?.
y?ne e?k??? g?b? d?y?ml?r? g?d?y?rum.
?özde kuzen?m ?l?n ??l?nd? ?ğlum ?l?n ç??uğu ?evmeye g?d?y?rum,olsun yengemin amı ateş gibi yanıyordu,şimdide birlikte oluyoruz ve ben onu doya doya sikiyorum.
porno hikayeler.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Genel içinde yayınlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir